Information & Regler

 

  • Övre Hoans Fvof bjuder på sjö- ström- och vinterfiske. 
  • Person under 16år i sällskap med närstående person som köpt fiskekort fiskar gratis på dennes fiskekvot/fiskekort.
  • I Horten är det förbjudet att fiska från egen båt.
  • Öringsfiske i rinnande vatten förbjudet under 1/9-31/10 varje år.
  • Fiskekortet är personligt och medger fiske med ett spö i hand: Haspel, Spinn, Flug, Met eller Pimpelspö.
  • Tre spön är tillåtet vid båtfiske i Horten.
  • Uttring är tillåtet i Vitvattssjön, Rammsjön & Sörtjärnen.
  • Andra redskap är förbjudna!

Mer info finns att beskåda på anslagstavlor vid Horten, Stortjärnen, Sörtjärnen, Vitvattssjön, Fiskekortsautomaten i Vitvattnet och vid avfarten till Vitvattnet intill E45'an.

Fiskekort

Horten & Stortjärnen - [Ett kort för bägge sjöarna]

Dagkort [4st fiskar per kort]
Med Dagkort menas kl 00:00-24:00 dagens datum

150 kr / kort

Fiske från egen flytring

50 kr/ dag

Övriga vatten

Dygnskort
Med Dygnskort menas klockslag + 24 timmar

100 kr

Veckokort
Avser datum + 6 veckodagar

200 kr

Årskort
Avser kalenderår

300 kr

 

Återförsäljare [Privatpersoner]

Nederhögen

Monica Hammargård

0682 - 31104

Bryngelhögen

Erik Åkerman

0682 - 31184

Klaxåsen

Tomas Sjöberg
Sonja Sjöberg

070 - 7431169
0682 - 31069

Vitvattnet

Lennart & Irene Persson

070 - 3753644, 070-6913606

Återförsäljare [Övriga]

Rätan

OKQ8

0682 - 10002

Stortjärnen

Obemannad Fiskeautomat


Vitvattnet

Obemannad Fiskeautomat


Horten

Obemannad Fiskeautomat